Ngôi nhà hạt việt nam

Ngôi nhà hạt việt nam

Ngôi nhà hạt việt nam

Ngôi nhà hạt việt nam

Ngôi nhà hạt việt nam
Ngôi nhà hạt việt nam
Menu
Coffee

- Green Coffee bean (Robusta Grade 2 Screen 13 - 5% BB, Robusta Grade 1 Screen 16 - 2% BB, Robusta Grade 1 Screen 16 Clean, Robusta Grade 1 Screen 16 Wet Polished, Robusta Grade 1 Screen 18 - 2% BB, Robusta Grade 1 Screen 18 Clean, Robusta Grade 1 Screen 18 Wet Polished)

- Roasted Coffee bean

- Grinding Coffee

 

Price: Contact

Coffee
Coffee
Coffee
Coffee
News & market reports
Sign up to get information
Link
Về đầu trang